Διαδικτυακη συναντηση

Διαδικτυακη συναντηση

Διαδικτυακή συνάντηση μέσω πλατφόρμας skype. Συζήτηση σχετικά με τη δημοσιότητα του έργου.