αναπτυξη και υλοποιησης σχετικων συστηματων

αναπτυξη και υλοποιησης σχετικων συστηματων

Η χρήση συστημάτων Berth Management για τον προγραμματισμό και την διαχείριση των θέσεων πρόσδεσης πλοίων σε λιμένα και η διασύνδεσή τους με την αναπτυσσόμενη Πλατφόρμα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης του λιμένα κρίνεται ότι μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας για τον φωτισμό στον ISPS χώρο του λιμένα. Προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζονται οι δράσεις του έργου στα πλαίσια των ενεργειών ανάπτυξης και υλοποίησης των σχετικών συστημάτων.