Παρουσίαση δημοσίευσης στο IEEE HONET 2021

Παρουσίαση δημοσίευσης στο IEEE HONET 2021

Η δημοσίευση που αφορά στην προσομοίωση κίνησης οχημάτων στην πύλη ενός λιμένα, παρουσιάστηκε με επιτυχία στο IEEE 17th International Conference on Smart Communities: Improving Quality of Life Using ICT, IoT & AI, Charlotte,NC. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην βιβλιοθήκη IEEE Xplore library