Διαδικτυακη συναντηση

Διαδικτυακη συναντηση

Συζήτηση σχετικά με τη δημοσιότητα του έργου. Συζήτηση σχετικά με τα ιστορικά στοιχεία που τροφοδοτούν τους αλγόριθμους της πλατφόρμας του έργου.