Διαδικτυακη συναντηση

Διαδικτυακη συναντηση

Διαδικτυακή συνάντηση μέσω πλατφόρμας skype. Συζήτηση σχετικά με τις εκθέσεις για παρουσίαση της πλατφόρμας του έργου. Πολλές ακυρώσεις λόγω COVID.