Διαδικτυακη συναντηση

Διαδικτυακη συναντηση

Διαδικτυακή συνάντηση μέσω πλατφόρμας skype. Συζήτηση σχετικά με την τροφοδοσία δεδομένων της πλατφόρμας του έργου.