Παρουσίαση δημοσίευσης στο IEEE (IEMTRONICS) 2021

Παρουσίαση δημοσίευσης στο IEEE (IEMTRONICS) 2021

Η δημοσίευση που αφορά την πρόβλεψη όγκου κίνησης, παρουσιάστηκε με επιτυχία στο IEEE International IOT, Electronics and Mechatronics Conference (IEMTRONICS),  Toronto, ON, Canada. Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην βιβλιοθήκη IEEE Explore Library