ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNATIONAL CONGRESS ON TRANSPORTATION RESEARCH(ICTR)

ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ ΔΗΜΟΣΊΕΥΣΗΣ ΣΤΟ INTERNATIONAL CONGRESS ON TRANSPORTATION RESEARCH(ICTR)

Το άρθρο "Utilizing innovative technologies and information technology for environmentally sustainable development and operation of Ports" παρουσιάστηκε με επιτυχία στο 10th International Congress on Transportation Research, September 2021 (ICTR2021)

Aknowledgement PERFFECT.