Π1.1 Αναφορά σε Ανασκόπηση της Τεχνολογίας

Ανάλυση των υφιστάμενων state-of-the-art εργαλείων σχετικών με το αντικείμενο που πραγματεύεται το έργο PERFFECT, την ανάλυση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών, που θα βασιστεί σε μεθοδολογικά εργαλεία άντλησης δεδομένων, όπως στην έρευνα των χρηστών, ομάδων εστίασης (focusgroups), μέσω ανάπτυξης κατάλληλων ερωτηματολογίων και διεξαγωγή συνεντεύξεων, διοργάνωση ημερίδας,κ.λ.π., καθώς και την ανάλυση της πιλοτικής εφαρμογής