Π1.2 Προδιαγραφές PERFFECT

Τα σενάρια λειτουργίας και οι λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος PERFFECT θα προσδιοριστούν με βάση τους ειδικούς κανονισμούς λειτουργίας λιμένων, καθώς λαμβάνοντας υπόψη την εθνική και Ευρωπαική νομοθεσία περί ιδιωτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.