Π4.1 Πειραματική Αποτίμηση PERFFECT

Έκθεση που περιγράφει την πειραματική λειτουργία της πλατφόρμας και πώς αλλάχθηκαν διάφορες λειτουργίες για να βελτιωθεί η εικόνα της έτσι ώστε η χρήση της να είναι πιο φιλική στο χρήστη.