Π4.2 Το Οικοσύστημα PERFFECT

Έκθεση που περιγράφει πώς στήθηκε η πλατφόρμα, ποιοι συντελεστές  και γιατί χρησιμοποιήθηκαν για την πληροφόρηση του χρήστη.