καταγραφη του λιμανιου της πατρας

καταγραφη του λιμανιου της πατρας

Με τη συνεργασία στελεχών του ΚΑΠΕ και του ΟΛΠΑ συνεχίστηκε στις 10 & 11 Απριλίου 2019 η καταγραφή στοιχείων όπως καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια και υποδομές του λιμένα Πάτρας καθώς και στοιχείων που αφορούν τις υπόλοιπες διεργασίες με μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας και αντίστοιχες εκπομπές ρύπων, έτσι ώστε να παρθούν αποφάσεις για την αρχιτεκτονική του συστήματος της έξυπνης πλατφόρμας ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης του λιμένα.